Mezi nejstarší světelné zdroje náleží bezpochyby klasické žárovky. Představují jednoduché zařízení pracující s elektrickou energií a produkující potřebné světlo. Vše funguje na jednoduché bázi. Žárovka obsahuje velice tenký wolframový vodič, jenž se při průchodu elektrického proudu zahřívá a na základě toho dochází k produkci světla. Tato vysoká teplota má vliv na to, že světlo září neboli svítí intenzivně pro lidský zrak coby přirozeně.
 dívka v parku
Spektrum světla, které produkuje žárovka, tak často zasahuje až na hranici ultrafialového záření. Samotné vlákno je však ukryto v baňce z čirého skla, které tento typ záření nepropouští a vlákno je zde ve vakuu proto, aby došlo k zachování delší životnosti žárovky.
osvětlení mostu
 
Speciální zdroj
 
Výbojka je představitelem tzv. speciálního světelného zdroje. Oproti klasickým žárovkám zde chybí vlákno, které by se zahřívalo. Dochází zde k výboji mezi elektrodami. Konstrukce je zpravidla kompaktní. Umístění je velmi flexibilní a světlo lze velmi dobře směrovat.
 
Nejčastější využití neboli uplatnění tohoto druhu osvětlení je ve větším prostoru, jako jsou obchody, prezentační haly. Stejně tak k nasvícení uměleckých či botanických sbírek. Taktéž se s nimi lze shledat v rámci veřejného osvětlení nebo při nasvěcování historických budov. Velmi efektivní jsou i v průmyslových halách apod.
 
Jen kvalitní výbojka prokáže znamenitou službu a vyniká dlouhou životností. V tomto směru je nutné se spolehnout na renomované prodejce, kde máte jistotu, že nabídka sortimentu je nejen pestrá, ale především kvalitní.
potravinářské závody
 
Co jsou indukční výbojky?
 
Mezi nízkotlaké výbojové zdroje náleží i světelný zdroj, jenž využívá principu indukce. Změna vůči klasickým zářivkám spočívá v tom, že pohyb elektronů není funkčně vázán s elektrodami ve výbojovém prostoru. Ale v tomto případě je dosažen pomocí magnetického pole neboli indukce s kmitočtem cca 2,5 MHz a se zvláštní geometrií výbojového prostoru.

Výbojka a její postavení v moderní době
5 (100%)4